Que es la serigrafìa?

La serigrafia és una tècnica d’impressió que consisteix a preparar una pantalla amb una tela tibada en la qual haurem plasmat un disseny mitjançant l’aplicació d’un vernís que bloqueja la zona de la tela sense imatge.

En primer lloc hem de preparar el disseny, que pot ser propi o una imatge descarregada d’internet. És important seleccionar una imatge amb suficient qualitat i has de tindre en compte que en serigrafia, cada color del disseny representa una pantalla. 

La pantalla es compon d’un marc de fusta o alumini en el qual es tiba una tela o teixit. La grandària del disseny determinarà les dimensions de la pantalla que utilitzarem.

Consisteix a aplicar una emulsió fotoreactiva sobre la malla o tela de la pantalla. Per a poder fer-ho has de treballar en una habitació fosca, amb llum de seguretat roja o groga i evitant en tot moment l’exposició a la llum natural o la llum de fluorescents o bombetes.